นักลงทุน

ผลิตภัณฑ์และบริการ
  • ผงพลาสติกพีวีซี หรือพอลิไวนิลคลอไรด์เรซิน
  • โซดาไฟนำไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมาย
  • อีพิคลอโรไฮดรินฐานชีวภาพ เป็นนวัตกรรมกระบวนการผลิตอีพิคลอโรไฮดริน
ข่าวสาร View all

สารถึงพันธมิตร

Update : 27/04/2022

แจ้งการควบรวมกิจการและโอนธุรกิจไปยังบริษัทใหม่

Welcome to Vinythai

บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาติกและเคมีภัณฑ์สู่ลูกค้าในประเทศต่างๆทั่วโลก บริษัทยึดมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมุ่งมั่นต่อการรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเสมือนเสาหลักในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโต

กลุ่ม บมจ. วีนิไทยผลิตและจำหน่าย  โซดาไฟ, ผงพลาสติกพีวีซี และ ผลิตภัณฑ์อีพิคลอโรไฮดรินฐานชีวภาพ ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ล้วนเป็นวัตถุดิบต้นน้ำที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากกับอุตสาหกรรมพื้นฐานนับตั้งแต่ การก่อสร้าง, สารเคลือบผิว, ยานยนต์, อิเล็กทรอนิคส์ และสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งอุตสาหกรรมต่างๆดังกล่าวต่างก็เป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก