ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผงพลาสติกพีวีซี

บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทผลิต ผงพลาสติกพีวีซีรายใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย ซึ่งประสบความสำเร็จในด้านการตลาดอย่างรวดเร็วภายหลัง เริ่มเปิดดำเนินการ บริษัทฯ สามารถครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดในสัดส่วนที่สำคัญ องค์ประกอบหลักสำหรับความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากการที่บริษัทฯ ได้ดำเนินนโยบาย

1. คุณภาพของผลิตภัณฑ์

เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายในการผลิตผลิตภัณฑ์ผงพลาสติกพีวีซีที่มีคุณภาพสูงทัดเทียมมาตรฐานสากล รวมถึงการให้คำแนะนำเพื่อช่วยกระตุ้นธุรกิจ บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์โดยยึดข้อตกลงหรือสัญญาด้านคุณภาพที่ให้ไว้กับลูกค้าแต่ละราย

2. ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการ

เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายขยายกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าจากอุตสาหกรรมการผลิตท่อและข้อต่อ ไปยังธุรกิจโปรไฟล์ชนิดแข็ง ชีทและแผ่นฟิล์มฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า และหนังเทียม บริษัทฯ จึงได้พัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ผงพลาสติกพีวีซีตลอดจนผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ให้เหมาะสมในแต่ละธุรกิจเพื่อรองรับนโยบายดังกล่าว ปัจจุบันบริษัทฯ มีจำนวนผลิตภัณฑ์ ผงพลาสติกพีวีซีชนิดซัสเพนชั่นอยู่จำนวน 5 ชนิด และชนิดอิมัลชั่นอีก 5 ชนิด ด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ดังกล่าว บริษัทฯ จึงมั่นใจว่าสามารถครอบคลุมธุรกิจเป้าหมายได้อย่างครบถ้วน

3. การสนับสนุนทางด้านเทคนิคแก่ลูกค้า

บริษัทฯ มีฝ่ายบริการลูกค้าทางเทคนิค (Customer Technical Services หรือ CTS) ทำหน้าที่ควบคุมคุณภาพของสินค้าและช่วยเหลือให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคแก่ลูกค้าในการนำผลิตภัณฑ์ผงพลาสติกพีวีซีไปประยุกต์ใช้งานในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการช่วยเหลือลูกค้าพัฒนาเทคนิคทางการผลิตใหม่ๆ และในขณะเดียวกันก็จะช่วยลูกค้าในการลดต้นทุนการผลิตด้วย บริษัทฯ เชื่อว่าการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคแก่ลูกค้าจะเป็นมาตรการที่สำคัญในการแข่งขัน นอกเหนือจากเรื่องราคาผลิตภัณฑ์อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าในอนาคตด้วย

4. นโยบายการตั้งราคา

สำหรับการกำหนดราคาขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เนื่องจากราคาขายพีวีซีและวีซีเอ็มเคลื่อนไหวตามราคา ในตลาดระหว่างประเทศ ดังนั้น ราคาขายส่งออกจึงเป็นไปตามราคาตลาดโลก ส่วนการกำหนดราคาขายภายใน ประเทศก็เป็นไปตามราคาที่ผู้ใช้พีวีซีและวีซีเอ็มสามารถนำเข้าจากต่างประเทศ

 

โซดาไฟ

วีนิไทยให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ราคา การตรงต่อเวลาและความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
 

อีพิคลอโรไฮดรินฐานชีวภาพ

บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด หรือเอบีที เป็นผู้ผลิตอีพิเซอรอล ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อีพิคลอโรไฮดรินฐานชีวภาพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมการผลิตที่ได้รับการจดสิทธิบัตร  และวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่นี้คือกลีเซอรีน ซึ่งเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติที่สามารถผลิตขึ้นทดแทนได้ใหม่  ด้วยเหตุนี้อีพิคลอโรไฮดรินฐานชีวภาพจึงเป็นผลิตภัณฑ์
อีพิคลอโรไฮดรินที่มีความยั่งยืนมากที่สุดในตลาด    

เอบีที ได้รับการยอมรับจากลูกค้าในตลาดโลก ในฐานะผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ และมีความสามารถในการแข่งขันสูง ทางบริษัทฯได้ดำเนินงานหน่วยผลิตที่มาบตาพุดซึ่งมีกำลังการผลิตระดับโลกตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555   บริษัทฯมุ่งมั่นในการ เพื่อพัฒนายอดขายอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยการเข้าถึงตลาดที่กำลังเติบโตร่วมกับการเป็นหุ้นส่วนธุรกิจที่แข็งแกร่งของลูกค้า

 

GENERAL TERMS AND CONDITION FOR PURCHASE ORDER

 Download EN