ผงพลาสติกพีวีซี

 

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ผงพลาสติกพีวีซี หรือพอลิไวนิลคลอไรด์เรซิน ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Siamvic®”

ผงพลาสติกพีวีซีซัสเพนชั่นและอีมัลชั่นคุณภาพสูงได้นำามาใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม ได้แก่ ยานยนต์ อาคารและ สิ่งก่อสร้าง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สินค้าอุปโภคบริโภค บรรจุภัณฑ์ การดูแลสุขภาพ

 

 

 

 

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้พีวีซี

วีนิไทยจัดหาผลิตภัณฑ์พีวีซีเพื่อช่วยให้ลูกค้าได้นำเสนอสินค้าที่หลากหลายและมีคุณภาพในตลาดที่เปิดกว้าง