โซดาไฟ

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

โซดาไฟคือวัตถุดิบที่มีความจำเป็น

โซดาไฟนำไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมายในชีวิตประจำวัน จากกรรมวิธีการนำน้ำเกลือมาผ่านกระบวนการอิเล็คโตรลิซิส ทำให้โซดาไฟหรือโซเดียมไฮดรอกไซด์ของวีนิไทยกลายเป็นของเหลวที่มีความเข้มข้น โดยบริษัทฯ ผลิตและจัดจำหน่ายโซดาไฟเหลวชนิดความเข้มข้น 32% และ 50% ภายใต้การควบคุมคุณภาพระดับสากลและดำเนินการส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกโดยยึดหลักการขนส่งมาตรฐานสากลเช่นกัน

 
     

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Caustic soda 32% domestic commercial specification 

Caustic soda 50% domestic commercial specification 

Caustic soda 50% export commercial specification 

 

 

การนำโซดาไฟไปใช้งาน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดของโซดาไฟ

FAQ