คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร
 

1. นายฮิโรอากิ  ซาโนะ กรรมการผู้จัดการ
2. นายมาซากิ  ทากาฮาชิ ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายธุรกิจ
3. นายมาซารุ โอริฮาระ ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายปฏิบัติการ
4. นายชูอิจิ อิกูชิ ผู้อำนวยการบริหารโครงการ
5. นาง จามจุรี ศิโรเวฐนุกูล รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
6. นาย สมพจน์ ชีรนรวนิชย์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายประสานงานธุรกิจและการสื่อสาร
7. นาย อภิชาติ กิจเจริญวิศาล ผู้จัดการโรงงาน
8. นาย บุญชนะ มังกรกาญจน์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและซัพพลายเชน