ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลบริษัท

บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นโดย มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ผงพลาสติกพีวีซีและโซดาไฟ บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต่อเนื่อง โดยจัดจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการที่ต้องการนำผงพลาสติกพีวีซีไปใช้ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลาย   บริษัทฯ มีรายได้หลักจากการผลิตและจำหน่ายผงพลาสติกพีวีซี ภายใต้เครื่องหมายการค้า “SIAMVIC® ” และไวนิลคลอไรด์มอนอเมอร์ (วีซีเอ็ม) และโซดาไฟซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมจากกระบวนการผลิตคลอรีน   วีนิไทยมีบริษัทย่อยอยู่ด้วยกันสามบริษัท ดังที่แสดงในโครงสร้างการถือหุ้น

 

บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ผลิต ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อีพิคลอโรไฮดรินฐานชีวภาพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมการผลิตที่ได้รับการจดสิทธิบัตร  และวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่นี้คือกลีเซอรีน ซึ่งเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติที่สามารถผลิตขึ้นทดแทนได้ใหม่    จึงเป็นผลิตภัณฑ์อีพิคลอโรไฮดรินที่มีความยั่งยืนมากที่สุดในตลาด    ทางบริษัทฯได้ดำเนินงานหน่วยผลิตที่มาบตาพุดซึ่งมีกำลังการผลิตระดับโลกตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 โดยมี บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นทั้ง100% ซึ่งทั้งสองบริษัทได้ยึดมั่นในแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
 

เชิญชมวีดิโอแนะนำวีนิไทย